Wat doet het Dorpenplatform

Doelstelling:
- Het dorpenplatform heeft primair als doel om samen te werken op het
  terrein van leefbaarheid aan belangenbehartiging.
- Het platform is een instrument om elkaar te informeren en te
  ondersteunen.
- Tevens heeft zij als doel om coördinerend te zijn en
   dorp overstijgende punten te bespreken  en voor te leggen bij de
   daarvoor verantwoordelijke instanties. 

Het dorpenplatform bestaat bij voorkeur uit 2 vaste afgevaardigden vanuit de dorpskernen binnen de gemeente Goes.
Dat zijn: ’s Heer Arendskerke, ’s Heer Hendrikskinderen, Kattendijke, Kloetinge, Wilhelminadorp en Wolphaartsdijk.
Het dorpenplatform krijgt ondersteuning van het SMWO. Tevens heeft deze een adviesstem.

Klik op de link en ga naar Dorpenplatfotm

Klik op deze link