Route hogepad van Goes naar Wemeldinge

Over de brug direct RA langs bet water, geasfalteerd voetpad. Aan bet einde; bij telefooncel LA Gasthuisstraat. Via Lombokstraat naar Grote Markt. Hier RA de Opril Grote Markt in en opnieuw RA Koningstraat. Bij de haven LA (Bierkade). Via Turfkade RD de 's Heer Hendrikskinderenstraat in. Na 100 meter LA Stoofstraat. Op kruising RD en aan het eind RA (Westwal. In de bocht LA de trappen af en naar de dijk toelopen.
 

Dit is de 's Heer Hendrikskinderendijk, `onze dijk van 1135, hier goed zichtbaar. (Linksaf loopt de dijk in de nichting van 's Heer Arendskerke, wij gaan hem (proberen te) volgen in oostelijke richting tot Wemeldinge).Op de dijk RA (links nog een boerderij) en nog voor de molen RA, Nieuwstraat (in bet trottoir een tegel van de Westpoort). Na 50 meter RD, het andere einde van de 's Heer Hendrikskinderenstraat in.

Tegenover nr. 42  LA door parkje, op pleintje RA en direct weer LA (Rozemarijnstraat). Je loopt wat omhoog naar de dijk, bij nr.23  RA, de M. Smallegangebuurt in.
Aan bet eind RD over de St. Maartensbrug. In de Oostsingel (in bet trottoir een tegel van de Oostpoort) 2e straat LA, de Heernisseweg met oude bebouwing.

Aan het eind LA, Beatrixlaan, wordt 's Heer Elsdoprstraat. Rondweg oversteken en RD over bet fietspad tot de eerste huizen van Kloetinge. RD over smal graspad langs slootje. Dit is het begin van her bewuste dijkje of pad achterlangs de huizen. Bij het Noordeinde zou je, voor het volgen van het oude tracé van de dijk, Kapelle, de Braanjendijk naar Kloetinge toe, het Lange Dijkje van Kloetinge naar Goes.

Wie de huidige plattegrond van Goes pakt en de woorden van Dekker volgt, kan zich een goed beeld vormen van het tracé van de dijk: ,,Achterom het gehucht Waanskinderen is hij te volgen naar het gehucht Ter Vaeten. Vandaar wijst een voetpad door de Kloetingse `Bijganck` en vervolgens op de scheiding tussen het Noord- en Middelambacht zijn oude ligging aan tot de Heernisseweg.``


Recht over het omstreden voetpad dus. Dekker verder: ,,Een oppervlakkige blik op een willekeurige kaart van deze omgeving toont aan dat de Heernisseweg, wanneer wij de stad Goes wegdenken, recht op de `s-Heer Hendrikskinderendijk aanloopt. Vòòr het ontstaan van de stad moet hier een rechtstreeks verbinding zijn geweest en de nog bestaande `s-Heer Hendrikskinderendijk en zijn vervolg tot `s-Heer Arendskerke is een logische voortzetting van de dijk ten noorden van Kloetinge.``


Oudere agrariërs aan het Noordeinde te Kloetinge kunnen nog vertellen hoe je vroeger vanuit Kloetinge over het pad, door de boomgaarden naar Goes ging. De bebouwing van Goes-oost was er nog niet. Het pad voerde langs boomgaarden, voorbij de plek waar nu de oude BB-bunker staat, naar de Heernisseweg.

Gewoon de kortste weg te voet van Kapelle naar Goes. Die wandeling van Ter Vaete naar het Noordeinde van Kloetinge en vervolgens naar Goes bestaat nog steeds, en het is een schitterende route, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het twijfelachtig is of die exact het tracé van de dijk uit 1135 volgt.

Dat pad heet in de gemeentelijke archieven het Hoge Pad. Het tracé is na de bouw van de huizen aan de Langeweide natuurlijk gewoon aangepast.

 De gemeente Goes heeft de plicht om het pad begaanbaar te houden. Dat staat ook in de archieven beschreven. Het moet begaanbaar zijn ter breedte van een kruiwagen.eigenlijk RD moeten lopen over de parkeerplaats van bet sportveld:

Het dorpje Kloetinge is echter een bezoekje waard. Daarom: op het Noordeinde aan het eind van het pad door de weidjes RA naar het Marktveld. Ter hoogte van de kerk LA,  Jachthuisstraat. Na ca. 100 m L A voetpad inslaan. Dat loopt langs het Jachthuis Bij bet sportveld steeds rechts aanhouden totdat je uiteindelijk bij 'Tervaeten uitkomt.   Ontpolderingen, ruilverkavelingen en nieuwbouwplannen hebben vervolgens hun vernietigende werk gedaan.       En nu is er van die dijk uit 1135 zo goed als niets meer terug te vinden. Alleen in Kloetinge leeft de dijk nog, of eigenlijk het pad, of nog beter; wat daar voor door moet gaan.

Wie in Goes van de rotonde het Tiendenplein over de `s-Heer Hendrikskinderendijk naar de Mattheüs Smallegangesbuurt wandelt en zijn weg vervolgt over de Oostwal en het Heernisseweg en uiteindelijk de stad verlaat via de `s-Heer Elsdorpweg richting Kloetinge, zal zich niet realiseren dat hij over het tracé van de dijk van 1135 loopt. Gewoon dwars door de stad loopt een oude dijk, uit een periode waarin Goes niet meer voorstelde dan een paar huizen en een bescheiden kerk. Eigenlijk stelde Goes in die tijd helemaal niets voor. Want bij een overstroming in 1134 spoelde het toenmalige dorpje, dat lag bij het gerestaureerde bolwerkje aan de M. Smallegangesbuurt, zo goed als van de kaart.
Iets zuidelijker van die onheilsplek, op de plaats van de huidige katholieke kerk aan de Singelstraat, verrees een nieuwe nederzetting. En om verdere overstromingen te voorkomen werd ten noorden daarvan in 1135 een dijk aangelegd op een kreekrug die loopt langs Wemeldinge-Kapelle-Kloetinge-`s-Heer Arendskerke. Van die dijk is ogenschijnlijk nu niets meer terug te vinden. Immers de top van een dijk uit 1135 lag meters lager dan de Deltadijken die we tegenwoordig kennen. Je moet diep in de grond graven, op oude kaarten turen en soms ook wel een beetje je verbeelding haar werk laten doen, wil je er wat van terugzien. Cornelis Dekker beschreef in 1971 de loop van de dijk in zijn boek over de historie van Zuid-Beveland. Uit zijn tekst blijkt dat sommige huidige straatnamen nog steeds naar de historische dijk verwijzen. Hij heeft het over het Hoge Pad van Wemeldinge richting

Route

Hoge Pad Kloetinge een echt smal Kerkenpaadje

  • In het verleden zijn paden gemaakt voor een snelle en veilige oversteek naar de grote stad Goes. Die paden zijn tegenwoordig niet duidelijk herkenbaar meer vanwege ander gebruik van de grond of woningbouw. Het kleine paadje ‘Het Hoge Pad’ te Kloetinge heeft een grote (cultuurhistorische) waarde voor de omgeving.

Via dit paadje kon men vroeger binnendoor naar Goes lopen. Het was een echt smal kerkenpaadje, niet meer dan enkele decimeters breed, amper verhard (alleen met wat schelpen) en het liep langs en door enkele hollebollige weitjes. Het paadje is echter meer dan alleen een kerkenpaadje. Het pad stamt oorspronkelijk uit 1135 (!) en is toen aangelegd als lage dijk tussen ’s-Heer Arendskerke en Kloetinge, waar het pad dwars door de ring van het dorp naar Kapelle liep, met een aftakking naar Wemeldinge. Sylvia.Tuinder@landschapsbeheerzeeland.nl

Hogepad