08-01-2020
Ledenvergadering

Ledenvergadering

Agenda 17 januari 20:00 uur

 1. Welkom door voorzitter (Marinus)

2. Voorstellen bestuur (Marinus)

3. Aftredende leden  - Willem Logger (Marinus)

4. Toetredende leden - Sjako Boer - Nicole Olivier - Leonard van Iwaarden (Marinus)

5. Vacature voorzitter en penningmeester (Frans of Marinus)

6. Verslag kascommissie 2017, 2018, 2019 (Willem en Nicole)

7. Terugblik activiteiten VDK (Piet)

8. Gastsprekers Redactie Klusdurper en Stichting Jeugdwerk (Leonard)

9. Toekomst Kloetinge (Sjako) "Wat maakt u trots op Kloetinge?" en wat kan VDK voor u betekenen?

10. Rondvraag (Marinus)

11. Napraten met een hapje en een drankje (allen)

 

Sluiting rond 21:30 uur.

 

Naar Nieuws