23-01-2020
Vrijdagavond 17 januari heeft de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge (VDK) haar algemene ledenvergadering gehouden in het Amicitia.

Vrijdagavond 17 januari heeft de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge (VDK) haar algemene ledenvergadering gehouden in het Amicitia.

Tijdens deze vergadering zijn o.a. de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

  • Een verslag van de kascommissie m.b.t. financiële jaarafsluitingen;
  • Een terugblik op diverse projecten die tot stand zijn gekomen door of met behulp van de VDK;
  • Een presentatie door gastsprekers van de redactie van de Klusdurper en Stichting Jeugdwerk;
  • De toekomst van Kloetinge.

Het volledige verslag kunt u hier openen.

bestuur VDK

Die avond is penningmeester Willem Logger afgetreden en bedankt voor zijn inzet en zijn er 3 nieuwe bestuursleden gekozen, te weten Sjako Boer, Leonard van Iwaarden en Nicole Olivier. Nicole Olivier zal de werkzaamheden als penningmeester van Willem Logger overnemen.

Het bestuur is met het aantreden van deze 3 leden weer compleet.

De zittend voorzitter Marinus Vuijk heeft op deze avond aangegeven dat hij, na zijn jarenlange inzet voor de VDK, het wat rustiger aan wilt gaan doen en daarom een stapje terug wilt doen en zich niet herkiesbaar stelt.

Voor de vacature die hierdoor ontstaat is de VDK op zoek naar een nieuwe voorzitter die de taken van de huidige voorzitter over kan nemen.

Mocht u woonachtig zijn in Kloetinge, Kloetinge een warm hart toe dragen, voldoende tijd hebben, beschikken over een goed netwerk en interesse hebben in een functie als voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge, dan wordt u van harte uitgenodigd dit kenbaar te maken via info@vdkkloetinge.nl  

Naar Nieuws