15-09-2021
Vandaag start in Goes de duurzaamheidscampagne ‘Alle B-tjes helpen’ op www.allebtjeshelpen.nl. Deze bewustwordingscampagne is gericht op inwoners van gemeente Goes.

Je kunt niet in je eentje de wereld redden, maar bent wel een onmisbare schakel in het geheel. Met kleine aanpassingen in je dagelijks leven in de eigen leefomgeving help je al mee. Dat is de kern van alle B-tjes helpen. De campagne loopt drie maanden. Via verschillende kanalen worden inwoners verleid om op allebtjeshelpen.nl de check te doen of ze al een B-tje duurzaam bezig zijn. Ook kunnen ze de pagina met W-tjes bekijken voor nog meer concrete duurzame tips. Wie zelf een W-tje deelt kan bovendien een duurzame prijs winnen.

Bewustwording

Als gemeente willen we helpen om een groot thema te vertalen naar concrete oplossingen die passen achter elke voordeur: dichtbij, makkelijk en voor iedereen. Beeld en inhoud van deze campagne is daarom gericht op wat je gemakkelijk zelf kunt doen en afgestemd op Goes en haar inwoners. Alle ‘modellen’ zijn inwoners die al bewust bezig zijn met duurzaamheid op verschillende manieren.

Goes wil in 2045 een energieneutrale gemeente zijn. We gebruiken dan alleen nog maar duurzame energie. We bereiken dit door energiegebruik in het algemeen te verminderen en de energie die we nodig hebben te halen uit duurzame energiebronnen. In het klimaatprogramma is uitgewerkt hoe we deze ambitie bereiken, Eén belangrijke manier om onze duurzame doelen te halen is inwoners te helpen bewust te worden wat ze kunnen doen. Want een energieneutraal Goes bereiken we met elkaar. Alle kleine B-tjes samen maken één grote stap in de goede richting. Alle B-tjes helpen!

Niet alleen een campagne
Deze campagne is één van de activiteiten van gemeente Goes op weg naar een energieneutrale gemeente in 2045. Ook op andere gebieden helpen we inwoners om duurzame stappen te zetten in het dagelijks leven. Onder meer door het verlenen van subsidie voor het aanleggen van een groen dak, de lening langer en duurzaam thuis en het geven van concrete hulp en informatie in het Bespaarhuis. Ook volgt er dit jaar nog een regentonnenactie voor klimaatvriendelijke tuinen.

Naar Nieuws