09-09-2020
Het project 'Informatief en signalerend huisbezoek 75+' gaat volgende week van start in de Goese Polder

Het project wordt door SMWO uitgevoerd in opdracht van de gemeente Goes. Alle zelfstandig wonende 75-plussers in de Goese Polder worden door middel van een brief uitgenodigd om deel te nemen aan dit huisbezoek.

Het doel is om ouderen in de gemeente vanaf dit najaar actief te benaderen en signaleren wat er bij deze groep speelt. Ouderen worden op deze manier geïnformeerd over de verschillende regelingen en hulpmiddelen die er zijn en kunnen hierbij geholpen worden.

Bij interesse wordt een huisbezoek gepland en komt een vrijwillige ouderenadviseur langs. Huisbezoek onder de maatregelen van coronavirus: SMWO, Petra Roskes: 0113-277111;
info@vrijwilligerspuntgoes.nl.

 

Naar Nieuws