07-07-2020
Het voorontwerpbestemmingsplan is met ingang van 2 juli 2020 gedurende zes weken digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPHH10-VO99. Het plan heeft betrekking op de herontwikkeling van het perceel Jacoba van Beierenstraat 16A te 's-Heer Hendrikskinderen. Naast de bestaande woning, die behouden blijft, maakt het voorontwerp het realiseren van vier extra vrijstaande woningen mogelijk. Om de woningen te kunnen ontsluiten wordt in het gebied een openbare weg aangelegd. De huidige ontsluiting aan de Jacoba van Beierenstraat zal richting het oosten worden doorgetrokken tot de oostelijke kavels. Vervolgens zal de weg afbuigen richting het zuiden. Ter plaatse van het meest zuidelijke perceel zal de weg overgaan in een fietspad, dat aansluit op de Floris de Voogdstraat, waarmee doorgaand autoverkeer niet mogelijk is.

Uw reactie dient uiterlijk 12 augustus 2020 schriftelijk ingediend te worden bij burgemeester en wethouders van de gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes, of via e-mail aan stadskantoor@goes.nl. U kunt daarbij gebruik maken een inspraakformulier, dat is te downloaden op www.goes.nl/bestemmingsplannen.
Naar Nieuws