22-06-2021
De gemeente Goes is begin dit jaar samen met Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) gestart met de inzet van een wijkwerker in Goes-Zuid.

Deze wijkwerker bevindt zich in de wijk en zet zich in om verward of onbegrepen gedrag vroegtijdig te signaleren. Hierdoor is het mogelijk om ergere problemen te voorkomen en de juiste ondersteuning op het juiste moment in te zetten. Op het moment dat er sprake is van verward of onbegrepen gedrag in de wijk missen professionals soms kennis, kunde of capaciteit om daar op een juiste manier op in te spelen. Dit heeft vaak tot gevolg dat de persoon niet (op tijd) de passende ondersteuning krijgt of juist te snel naar gespecialiseerde zorg wordt doorverwezen. Om dit probleem aan te pakken is de gemeente Goes samen met SMWO met de inzet van een wijkwerker gestart.

Wijkwerker

De wijkwerker bevindt zich midden in de wijk. Hij of zij is aanwezig op de locatie waar inwoners te maken krijgen met mensen met verward of onbegrepen gedrag of hierover vragen hebben. De wijkwerker heeft kennis over en ervaring met mensen met psychiatrische en/of somatische problematiek. Hij of zij kan vragen beantwoorden (van inwoners en professionals), meedenken over mogelijke oplossingen en als het nodig is snel schakelen naar gespecialiseerde zorg. Er is geen verwijzing of indicatie nodig.

Proef

Het gaat in eerste instantie om een proef van één jaar in de wijk Goes-Zuid, waarvoor de gemeente een Zonmw subsidie heeft ontvangen. Na het jaar wordt bekeken of deze functie een vaste invulling krijgt in Goes.

Contact

Contact met de wijkwerker? Monique Schipper is te bereiken via mail (m.schipper@smwo.nl) en telefoon (06-57390364).

Naar Nieuws