28 Sep.
Periodiek overleg Dorpenplatform

Agenda Dorpenplatform

Betreft; Agenda + stukken Dorpenplatform 

Concept verslag februari 2020

Verslag van 13 november 2019

Je zegje doen in een digitaal burgerpanel

Graag nodig ik u uit voor een bijeenkomst van Het Dorpenplatform Goes op 28 september 2020 om 19.30 uuri in het Heer Arendhuis, Torenstraat 46 te ‘s-Heer Arendskerke

Het agendavoorstel voor dit overleg ziet er als volgt uit;
1. Opening en mededelingen.
- Welkom in bijzonder Wethouder van der Reest en Maaike Ottenhof                - Voorstellen afgevaardigden        

2. Ingekomen post   - Brief van ouderenbond Groot Goes waarvan u een afschrift heeft gekregen, deze is niet door het       platform ondertekend.

3   Toelichting op brief aan Wethouder André van der Reest; BO-Budget 
- Zie de punten 5 en 7 van bijgevoegd verslag     En hoe nu verder?

4.   Administratieve ondersteuning - Door het wegvallen van deze ondersteuning secretariaat “nieuwe stijl” 
Hoe in te vullen? ambtelijke ondersteuning? of  financiële ondersteuning?

5.  Voortgang nieuwe website ter vervanging van Goesweb                - Het Dorpenplatform heeft nu een zelfstandig deel op www.wijzijngoes.nl    - Hiervoor was een bijeenkomst met alle beheerders afgesproken, echter deze heeft vanwege Covid 19 
niet plaats kunnen vinden. Wel zijn op verzoek van Maaike  Ottenhof vragen c.q. opmerkingen ingediend.
6. Rondje dorpen
7.W.v.t.t.k. /rondvraag
8.Vaststellen nieuwevergaderdata 2020 

9. Sluiting       
10.Vergaderdatum2020

Marinus Vuijk (Voorzitter)

Ter Attentie: van Raija ontving ik onderstaand bericht.  
Het maximum is wel 16 personen. Dus wel handig om te weten wie er gaan komen. Deze keer verplicht laten weten als je niet komt of wel en met hoeveel personen. Ze willen graag van te voren weten hoeveel er komen. Bij binnenkomst vergadering moet je, je naam en telefoonnummer noteren op een lijst vanwege verplichte registratie.
Groet Raija

 

19:30 - 22:00
Arendshuis ‘s- Heer Arendskerke
Naar Agenda
Goese agenda