Start "Informatief en Signalerend Huisbezoek 75+" in Kloetinge

Aankomende week gaat het project "Informatief en Signalerend Huisbezoek 75+(IHB75+)" van start.

Het project wordt door SMWO uitgevoerd in opdracht van de gemeente Goes. Alle zelfstandig wonende 75-plussers in Kloetinge worden d.m.v. een brief uitgenodigd om deel te nemen aan dit huisbezoek.

Het doel is om de ouderen in de gemeente Goes in het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 actief te benaderen om zo te kunnen signaleren wat er bij deze groep speelt. Op deze manier worden ouderen geïnformeerd over de verschillende regelingen en hulpmiddelen die voor handen zijn en kunnen zij hiermee op weg worden geholpen. 

Verder probeert het huisbezoek ook eenzaamheid van ouderen in kaart te brengen. 

 

Bij interesse wordt er een huisbezoek gepland en komt er een vrijwillige ouderenadviseur langs. Dit zijn opgeleide vrijwilligers van SMWO. In het gesprek komen diverse onderwerpen aan bod zoals: wonen, gezondheid, mantelzorg, sport & beweging, sociaal netwerk, tijdsbesteding & activiteiten, mobiliteit en financiën.  

In overleg met de deelnemer kan er een vervolggesprek worden geregeld.

Woont u in Kloetinge en wilt u direct aangeven dat u een huisbezoek wenst, neemt u dan contact op met SMWO, Barbara van der Kamp of Rozhin Abdullah via telefoonnummer 0113 – 277 111 of via emailadres: info@vrijwilligerspuntgoes.nl

Meer informatie over het Informatief en Signalerend Huisbezoek 75+ is te vinden op de website: https://www.smwo.nl/dienstverlening/senioren/ihb-70