Resultaten vergaderingen

Elk voorjaar en najaar organiseert Stichting Overlegorgaan 's-Heer Arendskerke een openbare vergadering, waarbij de inwoners van 's-Heer Arendskerke en Eindewege welkom zijn.

Resultaten vergaderingen Algemeen bestuur

2020 voorjaarsvergadering; geen in verband met corona
2020 najaarsvergadering; geen in verband met corona

2019 najaarsvergadering notulen
2019 najaarsvergadering actiepunten wethouder