Het toegankelijkheidslabel van Wij Zijn Goes. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

De website www.wijzijngoes.nl voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen uit het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid. Dat betekent dat deze site niet gebruiksvriendelijk en toegankelijk genoeg is voor verschillende doelgroepen. Half 2021 verwachten wij een compleet nieuwe website te lanceren waarbij toegankelijkheid vanaf het begin een belangrijke eis is. Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.

Lees meer over digitale toegankelijkheid op de website digitoegankelijk.nl.

Register toegankelijkheidsverklaringen

De toegankelijkheidsverklaringen voor de websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Goes vallen staan op www.goes.nl/verklaringen .

Aanpak om toegankelijkheid te garanderen

Gemeente Goes doet het volgende om de website www.wijzijngoes.nl zo toegankelijk mogelijk te maken:

  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen we duurzaam op;
  • Automatisch toetsen: dit gebeurt met een speciale tool;
  • Periodieke interne controle: de redactie voert periodiek controles uit op de content;
  • Training werknemers: de redacteuren volgen een training over toegankelijkheid;
  • Overig: ook bij de technische doorontwikkeling van www.wijzijngoes.nl is digitale toegankelijkheid een uitgangspunt.

Problemen met toegankelijkheid melden

Als u toch een probleem met de toegankelijkheid tegenkomt op deze website, laat het ons dan weten. Dit kan door een e-mail te sturen naar communicatie@goes.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 14-0113.