Bestuur

De belangenvereniging heeft tot doel om de belangen van de inwoners van Wilhelminadorp te behartigen
en de sociale contacten tussen de inwoners te bevorderen. Dit alles om het dorp een zo prettig mogelijke
leefomgeving te laten zijn. Daartoe onderhoudt het bestuur contacten met de gemeente Goes, de
maatschap Wilhelminapolder, besturen van de andere dorpsbelangenverenigingen in de gemeente Goes,
enz.
Het bestuur is met ingang van 2019 als volgt samengesteld:
Dick Oostinga, voorzitter;
Machtelt van der Waal, secretaris;
Peter Minderhoud, penningmeester;
Suus Hartman, coördinator dorpskrant De Brug en het Bruggetje;
Ferdy Schepers, ICT en communicatie.
Het bestuur wordt met raad en daad terzijde gestaan door Gonneke de Boe en door Judith Menheere
(SMWO).