Mannee groen en water

A) Mannee: Een gas(t)vrije wijk waar het wonen in alle opzichten de moeite waard is!

B) Mannee: Een gas(t)vrije wijk om trots op te zijn!

C) Mannee: Een woonwijk om trots op te zijn!

D) Mannee: ………………………………………….?

De wijk

Onze nieuwbouwwijk, gelegen aan een oude zeedijk, naast akkers en tussen de wijken Goese Meer en Noordhoek, nadert zijn voltooiing. Van de geplande 370 woningen zijn er inmiddels 350 gebouwd. Het aantal inwoners bedraagt momenteel 1050. Mannee is een“groen-stedelijke” wijk, een soort overgangsgebied dat verweven is met het open landschap. De diversiteit van de woningen is groot: vrijstaand, twee-onder-een-kap, waterpatiobungalows, rijwoningen en appartementen.Deze woningen zijn of worden welstandsvrij gebouwd en zijn volledig gasloos.

De wijk, met zijn fraaie watergangen, telt momenteel maar liefst 15 bruggen. Omdat Mannee naar verhouding meer bruggen telt dan Venetië, zou de wijk “Het Venetië van Zeeland” kunnen worden genoemd. Centraal element in de wijk is “De Vaete”. Dit “groene plein” is de spil waar de wijk om draait en dient als hoofdontmoetingsruimte. Bij de totstandkoming van “De Vaete” hebben de bewoners van de wijk een hoge mate van inspraak gehad. De ruimte is voorzien van een grote waterpartij met traptreden, een halfverharde ruimte met speciaal ontworpen zitelementen en een omringend groen kader. Omdat deze halfverharde ruimte  bijzondergeschikt is voor het spelen van jeu de boules, zijn er een viertal banen aangelegd.

De voorzieningen

Ten oosten van “De Vaete” - aan de Hilleweg - bevindt zich de multifunctionele accommodatie “De Krul”:bestaande uit de basisschool “De Wingerd”, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, wijkvoorzieningen, logopedie en een gymzaal. Eveneens aan de Hilleweg bevinden zich de bedrijven: InnovatePersonal Training en Pilates Center Goes.

Speciale vermelding verdient de speeltuin in de wijk. Door een unieke samenwerking tussen de gemeente Goes, en de wijkvereniging Mannee, werden dekinderen van de wijk in de gelegenheid gesteld om hun eigen favoriete ontwerp te kiezen.

Aan het einde van de Hilleweg, bij de brug naar de Kattendijksedijk, is recentelijk een bijzondere steiger gerealiseerd. Deze steiger kan zowel als aanlegsteiger,en vissteiger dienen, maar biedt ook de mogelijkheid om gewoon even lekker te zitten en te genieten van de rust en ruimte.

Binding met de natuur

Contacten tussen het bestuur van de wijkvereniging, Stichting Zeeuws Landschapsbeheer en de gemeente Goes hebben ertoe geleid dat de wijkvereniging het gebruiksrecht heeft gekregen van de hoogstam boomgaard aan de Stelleweg, bestaande uit een grote variëteit fruitbomen. Voor het onderhoud van de boomgaard zijn de bewoners zelf verantwoordelijk. Een fruitboomgaard heeft er baat bij dat er een goede bestuiving plaatsvindt. Daarom heeft de wijkvereniging 4 bijenkasten aangeschaft. In het vroege voorjaar 2020 zullen deze kasten door de jeugd van Mannee worden geplaatst, onder begeleiding van een bijendeskundige.

Ter hoogte van de basisschool “De Wingerd” zal de wijk op korte termijn een “Tiny Forest” rijker zijn: een dichtbegroeid mini-bos ter grootte van ongeveer 200 vierkante meter. Dit mini-bos bestaat volledig uit inheemse bomen en planten en zorgt voor een gezondere leefomgeving, een natuurlijke leeromgeving en een rustpunt voor omwonenden. Het bestuur van de wijkvereniging denkt mee over de mogelijkheden van de aanleg van een trimbaan.

De grote betrokkenheid bij de natuur komt ook tot uiting door het plaatsen van een bijen- en insectenhotel in de wijk. In aanwezigheid van schoolkinderen en docenten van de basisschool “De Wingerd”, een afvaardiging van het wijkbestuur, en de Stichting Landschapsbeheer Zeeland, is dit hotel - juni dit jaar – geopend door wethouder André van der Reest.