Wijkagent Goes West

Walter van Geest

Voor politionele zaken ben ik het aanspreekpunt voor de wijk Goes-West. Samen met u als wijkbewoners, ondernemers, of anderszins betrokken in de wijk zorgen we samen voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Informatie uit de wijk is van essentieel belang. Als wijkbewoner kan u bij mij terecht met structurele problemen en wijkgerelateerde vragen. Ik voer mijn werkzaamheden uit vanaf het politiebureau Goes en ben te bereiken via het telefoonnummer 0900-8844. U kunt de wijkagenten Goes ook volgen op Instagram: @wijkagenten_goes. 

Als ik niet aanwezig ben, kan u een contactverzoek voor mij achterlaten. Voor spoedgevallen belt u altijd 112! 


Wat zijn de taken van een wijkagent?

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen de wijk. Zij richt zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, criminaliteit, milieu en verkeer. Intern werkt de wijkagent voortdurend samen aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk. De wijkagent onderhoudt contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe deze adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. 
 

Kijk op www.politie.nl

Op www.politie.nl, onder het kopje Mijn buurt, vindt u alle informatie over uw wijk en de wijkagenten die in uw wijk actief zijn.