Contact wijkvereniging Overturia

Bij voorkeur via de mail: info@overturia.nl
Postadres: Brahmslaan 17, 4462 JR  Goes
Tel: 0113 222976

 

Alle huishoudens in Overzuid, Ouverture en Aria zijn lid van wijkvereniging Overturia. De vereniging vraagt geen financiële bijdrage van de bewoners. De jaarlijkse vergoeding van de gemeente Goes voor de bestuurskosten voor wijk- en dorpsverenigingen is voor Overturia voldoende. De kosten voor bijvoorbeeld deze website worden daarvan betaald.

Wijkbelangen

De belangrijkste taak van wijkvereniging Overturia is het onder de aandacht brengen van de belangen van de bewoners bij de gemeente Goes. Een speciaal punt van aandacht is daarbij de collectieve energievoorziening van Ouverture.

Andere activiteiten van de wijkvereniging zijn:

  • hulp bij organiseren van activiteiten in de wijk van bewoners en/ of organisaties;
  • aanvragen van het wijkbudget
  • signaleren van ontwikkelingen in de wijk en in de gemeente Goes.

Het bestuur
De wijkvereniging heeft zes bestuursleden (2019). Op dit moment zijn dat:

  • Jeffrey Kutterink, voorzitter
  • Marjo Griep, secretaris
  • Ruud Maartense, penningmeester
  • André Lindenbergh, aandachtsgebied energie Ouverture
  • Rudi Snoodijk, aandachtsgebied energie Ouverture
  • Johnny Krijger, aandachtsgebied ontwikkeling Aria