Ouderensoos "De Maelstede"

Sociëteit "de Maelstede", je voelt je er jong bij !

Wij kennen geen leeftijdgrens , hebben voor ieder een plaats om een spel te spelen of sportief te zijn op een manier die nog kan. We proberen verbindingen te leggen en ieder te betrekken om even bezig te zijn. Het kan bijna alle door-de-weekse dagen.

In het Heer Hendrikhuis worden door de "soos" de volgende activiteiten georganiseerd biljart , koersbal , jokeren , klaverjassen en bridge.

Voor de kenners: er wordt gebiljart in de spelsoorten libre en bandstoten.

Op drie middagen , maandag, woensdag en vrijdag, wordt gespeeld van 13.30 tot 16.30 uur.

Er wordt ook deelgenomen aan een biljartcompetitie met andere sociëteiten uit de omgeving.

Koersbal is een leuke ontspannende sport voor ouderen die op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.30 plaatsvindt. Af en toe wordt in teamverband deelgenomen aan een competitie met andere sociëteiten . Mensen die dit spel beoefenen doen dit met veel plezier.

Kaartspellen. Naast gezelligheid is geheugentraining een prettige bijkomstigheid bij het leggen van een kaartje. Het opent mogelijkheden om met nieuwe mensen contact te leggen .

  • jokeren wordt gedaan van 13.30 uur tot 16.30 op de woensdagmiddag.  
  • Bridge wordt gespeeld op vrijdagmiddag , eveneens van 13.00 tot 16.30 uur; zowel beginners als gevorderden kunnen terecht. Ook mensen die het spel van begin af willen leren , zijn welkom. Om te zien hoe het spel in globale lijn verloopt en de sfeer te proeven bij de mensen die het spelen, bent u van harte welkom om aan te schuiven op de vrijdagmiddag .

Lidmaatschap sociëteit. Op een gegeven moment weetje dat een sport of spel een waardevolle vrije tijdsbesteding kan zijn. Als je kiest voor een van bovenstaande activiteiten, die door de "soos" worden georganiseerd, dan is het gewenst om lid te worden . De bijdrage dient om de kosten te dekken van zaalhuur en koffie of thee.

Graag heet het bestuur van de sociëteit u van harte welkom bij een of meer van onze activiteiten. Stap eens binnen en ervaar hoe biljarten , koersbal of het kaarten de mensen bij elkaar kan brengen. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met een van ons .

  • Els van Diemen, voorzitter, telefoon 213825
  • Pim Huijbregsen, secretaris, telefoon 220320
  • Jan Lokerse , penningmeester, telefoon 06-27494670

Hartelijk welkom, en durf de stap te zetten !

Abstract