Alzheimer Nederland
Zoekt u een leuke "loop-baan"? Alzheimer Nederland zoekt hulp. In 's-Heer Hendrikskinderen zoeken we uitbreiding van ons collecteteam.
We zoeken collectanten die in eigen buurt één of meer straten willen collecteren in de week van 1-7 november 2020.
Helpt u mee in onze strijd tegen dementie? Graag, alvast erg bedankt!

Voor informatie en aanmelding belt u met 0113-223211 of mail lilith@zeelandnet.nl
30-08-2020
Lees meer

Nieuwsbrief 't Klienket extra, nr 8 is uit

de nieuwsbrief is vandaag gereed en zal in het dorp worden bezorgd.

Onderwerpen:
muurschilderingen
labyrinth Vrouweputje
Bestemmingsplan Jacobahof
Dorpsschouw
N664
Bewonersavond
Tentoonstelling Leendert Houtekamer

zie bijlage voor de hele nieuwsbrief
11-08-2020
Lees meer

Voorontwerpbestemmingsplan “Jacobahof 's-Heer Hendrikskinderen”

Het voorontwerpbestemmingsplan is met ingang van 2 juli 2020 gedurende zes weken digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPHH10-VO99. Het plan heeft betrekking op de herontwikkeling van het perceel Jacoba van Beierenstraat 16A te 's-Heer Hendrikskinderen. Naast de bestaande woning, die behouden blijft, maakt het voorontwerp het realiseren van vier extra vrijstaande woningen mogelijk. Om de woningen te kunnen ontsluiten wordt in het gebied een openbare weg aangelegd. De huidige ontsluiting aan de Jacoba van Beierenstraat zal richting het oosten worden doorgetrokken tot de oostelijke kavels. Vervolgens zal de weg afbuigen richting het zuiden. Ter plaatse van het meest zuidelijke perceel zal de weg overgaan in een fietspad, dat aansluit op de Floris de Voogdstraat, waarmee doorgaand autoverkeer niet mogelijk is.

Uw reactie dient uiterlijk 12 augustus 2020 schriftelijk ingediend te worden bij burgemeester en wethouders van de gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes, of via e-mail aan stadskantoor@goes.nl. U kunt daarbij gebruik maken een inspraakformulier, dat is te downloaden op www.goes.nl/bestemmingsplannen.
07-07-2020
Lees meer

4 mei; herdenkingsbijeenkomst

Op 4 mei is er geen herdenkingsbijeenkomst.
Er zullen wel kransleggingen zijn in de plaatsen waar gebruikelijk een herdenking wordt gehouden. Daarbij zal een gemeentevertegenwoordiger en een plaatselijke vertegenwoordiger een krans leggen.

Kranslegging 13.45 uur in ’s-Heer Hendrikskinderen, locatie: Kerk Protestantse Gemeente, Plein 1.
28-04-2020
Lees meer

Bibliobus stopt in ’s-Heer Hendrikskinderen

De gemeente Goes heeft besloten om per 1 januari 2020 de dienstverlening van de Bibliobus in ’s-Heer Hendrikskinderen en Wilhelminadorp te beëindigen. Daarvoor in de plaats realiseert de Bibliotheek Oosterschelde twee nieuwe leespunten. De leespunten komen in basisschool De Poeljeugd in ’s-Heer Hendrikskinderen en basisschool Stamperiusschool in Wilhelminadorp.
26-11-2019
Lees meer