Wijkvereniging Noordhoek

Al meer dan 20 jaar is Wijkvereniging Noordhoek betrokken als belangenbehartiger voor alle inwoners van de Noordhoek. 

Lidmaatschap wijkvereniging Noordhoek

De wijkvereniging is er in eerste plaats voor u. De wijkvereniging is voornamelijk bezig met belangenbehartiging bij organisaties zoals de gemeentelijke overheden en u bepaald de onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Infrastructuur
  • Verkeer (GVVP- Goese Verkeer en VervoersPlan)
  • Veiligheid (Snelheid verkeer)
  • Groenvoorziening en waterpartijen (Baggeren van de waterpartijen)

Verder werkt de wijkvereniging samen met de gemeente bij de besteding van het zogenaamde “wijkbudget” De resultaten kan een ieder zien. Bijvoorbeeld de opgeknapte speeltuintjes of de nieuwe tafeltennistafel.


Ook het organiseren van activiteiten zoals koninginnedag, sport en andere sociale activiteiten kunnen worden ondersteund door de wijkvereniging. Dit gebeurt alleen bij voldoende initiatief uit de wijk!

Lid worden? Vul dan dit formulier in: www.formuliertoevoegen.nl

Correspondentie

Het correspondentieadres van Wijkvereniging Noordhoek is:

Langemeet 103
4464 BJ Goes
0113-220292

Contributie

De contributie van het lidmaatschap wordt vastgesteld in de jaarvergadering. Voor 2019 is de contributie vastgesteld op € 7,50 

Het lidmaatschap is per adres en een ieder die op het adres woont is dus lid.
 

U kunt uw jaarlijkse contributie overmaken naar rekeningnummer NL39RABO0116047437 tnv wijkvereniging Noordhoek.
Graag daarbij uw lidmaatschapsnummer vermelden en/of het adres. Dat maakt het gemakkelijker voor de financiële administratie om de binnenkomende contributiegelden in te boeken en het overzicht te houden op het verloop daarvan in het lopende verenigingsjaar.