Statuten Wijkvereniging Noordhoek

De wijkvereniging Noordhoek is opgericht op 19 juli 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het woon- en leefklimaat in de wijk Noordhoek te Goes.