Vereniging Dorpsbelangen Kattendijke

Kattendijke beschikt over een eigen dorpsvereniging die er is voor de behartiging van de belangen van het hele dorp, met al haar inwoners. De Vereniging Dorpsbelangen Kattendijke (VDK) is de officiële gesprekspartner voor de gemeente en andere overheidsinstanties en heeft zitting in het dorpenplatform.

Daarnaast zorgt de vereniging voor sociale samenhang en gezelligheid en organiseert het hele jaar door tal van activiteiten. Onder de vlag van de VDK wordt in het dorp ook een dorpsinfo uitgebracht.

Zo maar een greep uit de activiteiten:

  • Jaarlijks wordt in de zomer een dorpsbarbecue georganiseerd.
  • Een aantal malen per jaar organiseert de VDK thema-maaltijden, waaronder een mosselmaaltijd.
  • In oktober organiseert de VDK een Halloweenoptocht met snoephuisjes.
  • Ook de intocht van Sint Nicolaas staat jaarlijks op het programma, evenals een nieuwjaarsbijeenkomst en een glühweinavond in de donkere dagen voor Kerst.
  • Met Koningsdag zijn er tal van activiteiten.
  • Bij Dodenherdenking organiseert de VDK een bijeenkomst en wordt het graf van de omgekomen Britse soldaat op de begraafplaats van het dorp bezocht.
  • De VDK organiseert tweewekelijks op vrijdagavond een inloop in het Katshuis waar dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten. In de wintermaanden is er ook een inloop op zaterdagmiddag, eveneens tweewekelijks.
  • Ook bestaat er een jeugdsoos waar tal van activiteiten (knutselmiddagen, kerststukjes maken, etc.) voor de jeugd worden georganiseerd.
  • In het kader van NL Doet! via het Oranjefonds organiseert de VDK met inzet van vrijwilligers tal van acties (zoals schoonmaken van de muziektent, onderhouden van bloembakken, het aanleggen van een jeu-de-boulesbaan) voor het dorp.
  • De vereniging schrijft samen met bewoners en andere belangenverenigingen de Dorpsplannen en houdt tal van informatiebijeenkomsten die met het algemeen belang van het dorp te maken hebben.

Voor € 15,00 per jaar kan een 1e persoon van een gezin (per adres) lid worden van de dorpsvereniging. Dit lidmaatschap is vooral een solidariteitsbijdrage. Andere personen uit hetzelfde gezin kunnen voor € 2,50, per persoon, ook formeel lid worden. Activiteiten evenwel worden voor alle inwoners (lid of geen lid) georganiseerd.

De Algemene Ledenvergadering die eens per jaar wordt gehouden is uiteraard alleen toegankelijk voor leden.

De VDK is per email te bereiken via bestuur@vdkattendijke.nl