Je zegje doen in een digitaal burgerpanel

GOES - Inwoners van Goes die hun zegje willen doen over tal van onderwerpen, kunnen zich binnenkort aanmelden voor een digitaal burgerpanel. De gemeente gaat daar een jaar mee experimenteren. Het is de vraag wat dit betekent voor bestaande adviesorganen als de culturele raad.

Binnen de muren van het stadskantoor wordt al een tijd nagedacht over hoe burgers beter betrokken kunnen worden bij het maken van plannen. In het recente verleden heeft de gemeente een paar keer de wind van voren gekregen over de manier waarop dat gebeurde. Bij onder meer de bouw van de nieuwe school in Kloetinge en het al dan niet afstoten van dorpshuis De Griffioen in Wolphaartsdijk voelden veel inwoners zich niet gehoord.

De gemeente wedt niet op één paard als het gaat om het verbeteren van de burgerparticipatie. ,,Zo heeft de gemeenteraad vóór de zomervakantie al ingestemd met het invoeren van het right to challenge’’, zegt wethouder André van der Reest. ,,Dat houdt in dat inwoners, het liefst verenigd in een stichting, een voorstel kunnen indienen als ze denken dat ze een taak die nu nog bij de gemeente ligt beter of goedkoper kunnen uitvoeren.’’

Het digitaal burgerpanel wordt wellicht een andere pijler onder de burgerparticipatie. De gemeente gaat eerst een proef van een jaar doen. Het idee is dat inwoners via het internet om hun mening kan worden gevraagd over allerlei onderwerpen. Volgens wethouder Van der Reest is het programma waarmee wordt gewerkt heel flexibel. Zo kunnen bijvoorbeeld enquêtes worden uitgezet in bepaalde wijken of andere afgebakende groepen.

Dezelfde mensen

Van der Reest hoopt dat veel inwoners zich zullen aanmelden voor het panel. Hij denkt dat de gemeente dan meer mensen kan bereiken dan nu het geval is via de verschillende adviesraden, zoals bijvoorbeeld de culturele raad, de jongerenraad en de sportraad. ,,Met alle respect, maar in deze organen zitten toch vaak voor langere tijd dezelfde mensen.’’ Of de adviesraden in de toekomst overbodig worden, weet de wethouder nog niet. ,,Het zou kunnen, maar dat is zeker niet het doel van het invoeren van het digitaal panel. Het is bovendien de gemeenteraad die daar het laatste woord over heeft.’’

Voor niets gaat de zon op, dus ook het verbeteren van de burgerparticipatie is niet gratis. B en W willen 22.000 euro uittrekken voor de proef met het burgerpanel. Daarnaast willen ze structureel 40.000 euro per jaar uittrekken om de afdeling communicatie te versterken. Die krijgt het immers drukker als de burgerparticipatie naar een hoger niveau wordt getild. De gemeenteraad moet hier nog wel mee akkoord gaan.

 

Bron PZC