Excelsior is een trouw deelnemer aan deze Zeeuwse wedstrijd. Vanaf het begin in 1960 tot op heden heeft Excelsior slechts drie keer niet deelgenomen, in 1990, 1993 en 2010. In totaal werd 28 maal de wisselbeker veroverd. In 2010 werd het uitdelen van bekers afgeschaft.

Voornamelijk dankzij mensen die het archief van Excelsior nauwkeurig hebben bijgehouden, zijn er diverse wetenswaardigheden rondom het Zeeuws Muziekfestival te vermelden: 
>> Historie: een overzicht met aanpassingen die in de loop der tijd zijn gedaan aan naam, opzet van het festival en puntentelling. 
>> Overzicht: van alle jaargangen de datum, plaats, de muziek die Excelsior speelde, behaalde punten (omgerekend naar huidige puntentelling), plaatsing, totaal aantal deelnemers en de vereniging die de wisselbeker behaalde. 
>> Totaalklassementen: aantal keer de wisselbeker per vereniging en per dirigent.

hier volgt nog informatie m.b.t. Brassband Excelsior

http://www.brassbandexcelsior.nl/