Participatie

Participatietraject Goes-Zuid In januari 2019 is gestart met het participatietraject ‘Zeg ‘t over Goes-Zuid’, met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit het gebied. Hierbij is gekeken hoe de leefbaarheid en veiligheid in en rondom de ’s-Gravenpolderseweg, Kloetingseweg, Fruitlaan en Buys Ballotstraat verbeterd kunnen worden. Door de jaren heen zijn de straten steeds meer ingericht om het groeiende autoverkeer te kunnen faciliteren, wat gevolgen heeft gehad voor de leefkwaliteit in het gebied. Het participatietraject is erop gericht hier oplossingen voor te vinden en te komen tot een ontwikkelkader voor de toekomst. De eerste stap was dat iedere bewoner én gebruiker van de vier straten is gevraagd een digitale enquête in te vullen (in januari 2019), om zo een eerste beeld krijgen van hoe de verkeerssituatie en leefbaarheid in deze vier straten wordt ervaren. De uitkomsten van de enquête zijn goed vergelijkbaar met de door stakeholders gedeelde zorgen en ambities tijdens de klankbordgroepbijeenkomsten.