Kloetinge "het Wassenaar van Zeeland"

In het najaar van 2012 is er met een groep bewoners gewerkt aan het opstellen van een dorpsplan voor Kloetinge. In de afgelopen jaren zijn bewoners in verschillende werkgroepen aan de slag te gaan om het plan te realiseren. In 2021-2022 wil de VDK starten met een actualisering van dit plan.

 

De titel "Kloetinge, het Wassenaar van Zeeland' verwijst met een knipoog naar het jaar 1900. Er was toen een snelle groei van het aantal inwoners vanwege het gunstige belastingklimaat. Veel gegoede Goesenaren vestigden zich toen in Kloetinge en het dorp kreeg dan ook de bijnaam ‘Het Wassenaar van Zeeland’. Misschien niet de beste titel, want Kloetinge is natuurlijk veel mooier!