Dorpsplan

Kloetinge het Wassenaar van Zeeland

Voor u ligt het dorpsplan Kloetinge een dorp met als titel Kloetinge ‘Het Wassenaar van Zeeland’. De titel verwijst naar het jaar 1900. Er was toen een snelle groei van het aantal inwoners. Dit kwam door het gunstige belastingklimaat. Veel gegoede Goesenaren vestigden zich toen in Kloetinge en het dorp kreeg dan ook de bijnaam ‘Het Wassenaar van Zeeland’.

Vanaf een druk bezochte startbijeenkomst in het najaar van 2012 tot heden hebben velen zich ingezet om een dorpsplan op te stellen. Was het de bedoeling eerst te komen tot zeven werkgroepen, na evaluatie van de startersbijeenkomst is besloten dit aantal terug te brengen tot vier werkgroepen door samenvoeging van verschillende thema’s. Na een moeilijke start ging men aan de slag om een plan voor het dorp en door het dorp te maken.

Klik op de link voor het Dorpsplan