Route hogepad van Goes naar Wemeldinge

In het verleden zijn paden gemaakt voor een snelle en veilige oversteek naar de grote stad Goes. Die paden zijn tegenwoordig niet duidelijk herkenbaar meer vanwege ander gebruik van de grond of woningbouw. Het kleine paadje ‘Het Hoge Pad’ te Kloetinge heeft een grote (cultuurhistorische) waarde voor de omgeving.

Via dit paadje kon men vroeger binnendoor naar Goes lopen. Het was een echt smal kerkenpaadje, niet meer dan enkele decimeters breed, amper verhard (alleen met wat schelpen) en het liep langs en door enkele hollebollige weitjes. Het paadje is echter meer dan alleen een kerkenpaadje. Het pad stamt oorspronkelijk uit 1135 (!) en is toen aangelegd als lage dijk tussen ’s-Heer Arendskerke en Kloetinge, waar het pad dwars door de ring van het dorp naar Kapelle liep, met een aftakking naar Wemeldinge. Op oude kaarten is het tracé nog goed herkenbaar maar van het originele pad was niet veel meer terug te vinden.

Hoge Pad Kloetinge, 2009. (foto Rudie Geus – Stichting Landschapsbeheer Zeeland)

Herstel van het pad

Tot 2004 was dit deel van het pad sterk verwaarloosd. Enkele bewoners van de Langeweide hadden een deel van het pad bij hun tuin getrokken. Bij andere delen was het pad overgroeid, rasters waren verdwenen waardoor men door een paardenweiland moest lopen en een deel van het pad was erg nat. Verschillende landschapselementen langs het pad waren jarenlang niet onderhouden en veel populieren waren geschild door de paarden. De gemeente Goes heeft zich sterk gemaakt om het gehele tracé tussen de Zomerweg en het Noordeinde te herstellen. Een deel van het pad is in de winter 2004-2005 opgeknapt door SLZ, in opdracht en in samenwerking met de gemeente Goes, evenals de landschapselementen langs het pad. Door nu de nieuwe paden iets anders aan te leggen, hebben de huidige bewoners niet het idee dat er door hun tuin wordt gelopen, ook de wandelaar voelt zich prettiger en geen pottenkijker. Vooral de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge (dorpsraad) heeft zich ingezet voor het herstel van het pad. Daarnaast heeft ook de vereniging TeVoet aandacht aan het pad besteed.

Aanleg Hoge Pad Kloetinge. (foto Rudie Geus – Stichting Landschapsbeheer Zeeland)

Oud Zeeuws boerenland

Hollebollige weilanden met enkele drinkputten, notenbomen, diverse oude meidoornhagen met enkele fraaie knotwilgen en een flinke rij grote Canadese populieren. Op het oude tracé van het paadje zelf zijn over een breedte van circa 50 cm door vrijwilligers van SLZ twee verschillende lagen schelpen aangebracht. De 15 populieren langs het pad van ongeveer 60-80 jaar oud, die waren geschild door de paarden, zijn vervangen door jonge populieren en enkele zomereiken. De oude stobben zijn blijven zitten en vormen een voedingsbodem voor de echte tonderzwam en de ruige weerschijnzwam.

Hoge Pad Kloetinge. Langs diverse gedeeltes van het pad zijn bomen en of struiken aangeplant. (foto Tonnie Outermans – Stichting Landschapsbeheer Zeeland)

Onderhoud

Een gedeelte in de aansluitende paardenwei is als eerste opgeknapt en ook de bomenstructuur is hersteld, een drinkput geschoond en de paarden gescheiden van de wandelaars. De Gemeente Goes heeft het onderhoud, al of niet in samenwerking met SLZ, ter hand. De omringende gedeeltes zijn nu openbaar terrein, deze onderhoudt de gemeente zo goed mogelijk. De nieuw ingeplante stroken en de omliggende weide worden door SLZ onderhouden (mits er een onderhoudscontract met de grondeigenaren is). Ook de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge vindt deze paden belangrijk voor het dorp. Alle oude paadjes rondom Kloetinge zijn door de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge in kaart gebracht en nagelopen. Op het informatiepaneel staat een kaart van de verschillende paden, zoals ’t Hoge Pad, Jokwegeling en Jachthuispad. De verschillende paden zijn gemarkeerd. De gemeente ondersteunde deze actie door mee te denken, mee te praten en financieel bij te dragen. SLZ zorgt als stimulator tussen de diverse eigenaren dat de huidige kwaliteit en beloopbaarheid op peil blijft.

Opening het Hoge Pad pad begin 2006 door wethouder ’t Hart en de voorzitter van Stichting Landschapsbeheer dhr. Coppoolse. (foto Sandra Dobbelaar – Stichting Landschapsbeheer Zeeland)

 

Bron:

https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/hoge-pad-kloetinge

 

Strijdbijl Hoge Pad in Kloetinge begraven

door Harmen van der Werf. donderdag 21 juni 2007 | 09:02

Het door stichting Landschapsbeheer Zeeland vernieuwde Hoge Pad in Kloetinge loopt direct achter huizen aan de Langeweide. (foto Willem Mieras)

KLOETINGE - Het heeft wat moeite gekost, maar de aanhouders hebben gewonnen in Kloetinge. Het Hoge Pad aan de rand van het dorp is in ere hersteld als wandelpad en vernieuwd. Om dit te vieren was het gisterochtend op het Geertesplein in hartje Kloetinge even feest. Rond de onthulling van een informatiebord met het Hoge Pad en andere wandelroutes. Kloetinge en zijn bewoners zijn ermee gezegend.

Aanwonenden van het Hoge Pad hebben dat lange tijd heel anders gezien. Over het vroegere kerkenpad is jaren gesteggeld, althans over het gedeelte dat achter de woningen van de Langeweide in Kloetinge loopt. Een stuk van het Hoge Pad - al stammend uit 1135 - liep namelijk door de tuinen van drie aanwonenden. Ze hadden hun tuinen ooit kunnen uitbreiden en waren verplicht wandelaars over het Hoge Pad toe te laten. "Maar druk was het er nooit", vertelt L. Smulders, één van de betrokkenen. "Het pad werd slecht onderhouden en mensen voelden zich ook niet op hun gemak om dwars door tuinen van particulieren te lopen."
Een strijd barstte los.

Al in een grijs verleden, toen Smulders er in elk geval nog niet woonde. Aanwonenden wilden van het Hoge Pad af. Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge - daarin aangevuurd door oudere Kloetingers met historisch besef - ging daar tegenin. Met succes uiteindelijk. Mede dankzij een wandelactie in 2004 van de landelijke vereniging Te Voet. Voorzitter Jaap Hoste van Dorpsbelangen Kloetinge herinnerde er gisteren aan op het Geertesplein. "Te Voet-wandelaars liepen het hele oude Hoge Pad, van station Goes naar Wemeldinge." Te Voet is een lobbyclubje voor behoud en herstel van oude wandelpaden.
Zoals zo vaak in Nederland is een tussenoplossing gevonden, onder de regie van de gemeente Goes. Het Hoge Pad is óm de tuinen heengelegd. Smulders: "Het is een leuk pad geworden." Een oudere bewoonster lijkt minder tevreden. "Laat ik er maar niets over zeggen."
Voor het slotakkoord van de Hoge Pad-soap gisteren was volop belangstelling.

Alle leerlingen van de Kloetingseschool waren uitgenodigd. Ze zagen op het Geertesplein wethouder Rinus Dieleman het wandelpadenbord onthullen, een creatie van Dennis Menheere uit Kloetinge. Voor alle kinderen was er na afloop ijs. Dat koelt lekker af na zoveel gedoe.
>>Hoge Pad uit 1135 is in ere hersteld in Kloetinge. Aanwonenden hebben zich jarenlang verzet, maar het lukte uiteindelijk een tussenoplossing te vinden.

 

Route
Hoge pad herstelwerkzaamheden