Toren Geertekerk

De Protestantse gemeente te Kloetinge, wat is dat voor gemeente?

Op de website van de PKN gemeente staat het volgende:

In het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Kloetinge staat: Als Geerteskerk willen we gemeente zijn door samen te komen en samen te leven als het Lichaam van Christus, onze Heer. Daarin in antwoord aan de oproep van onze Heer, Jezus Christus, een gemeente voor Kloetinge en omstreken te vormen die als open en gastvrij, vitaal en aantrekkelijk en gastvrij naar ‘buiten’ gericht bekend staat. Wij willen daarbij een gemeente zijn waarin alle gemeenteleden, jong en oud, voluit kunnen participeren. Wij willen een missionaire en diaconale kerk zijn, met woord en daad getuigend van het evangelie, de samenleving en elkaar dienend, barmhartig en concreet opkomend voor gerechtigheid.
De leden van onze gemeente wonen voor het grootste deel in het dorp Kloetinge en het Oostmolenpark. Ook een aantal straten ten zuiden van het spoor behoort bij de kerkelijke gemeente Kloetinge. Daarnaast leeft een aantal leden uit naburige gemeenten mee met Kloetinge.

 

Neem voor meer informatie een kijkje op de website van de PKN  http://www.pknkloetinge.nl/